Tietoa avainluvuista

Autoindeksin kehittämiseen käytetyt luvut kerätään ja muodostetaan tavallisesti kahdesti vuodessa. Tällä hetkellä käytössä olevat luvut on kerätty kerralla marraskuussa 2023.

Crasman Indeksi

Crasman Indeksi on kullekin verkkopalvelulle laskettu toimialaan suhteutettu indeksiluku. Se kuvaa yrityksen verkkopalvelun löydettävyyttä ja käyttöä. Indeksiin vaikuttaa verkkotunnuksen arvo (Domain Rating), Linkitysten määrä (Backlinks), Avainsanojen määrä (Keywords) ja Liikenteen määrä (Traffic). Taustalla olevat tiedot on suhteutettu 100 pisteiseen logaritmiseen asteikkoon jossa suurempi luku on parempi. Luvut on autokaupan tapauksessa laskettu erikseen maahantuojille, vähittäiskaupalle ja portaaleille. Konsernien tapauksessa esitetään konsernin sivustojen korkein Crasman Indeksi arvo. Indeksin laskennassa käytettyjen lukujen lähde: semrush.com

Liikevaihto

Liikevaihtotieto perustuu vuosien 2021 ja 2022 ilmoitettuihin liikevaihtolukuihin. Konsernien tapauksessa ollaan saatettu laskea yhteen tytäryhtiöiden liikevaihtolukuja. Lähde: finder.fi / Suomen Asiakastieto.

Liikenteen määrä (Traffic)

Liikenteen määrä perustuu SEMrush-palvelun tapaan määrittää liikenteen kuukausittainen taso sivuston (domain + alidomainit) 100 suosituimmain orgaanisen hakutuloksen liikenteen mukaan. Kyseessä ei ole suoraan Google Analytics tmv. palveluun vertailukelpoinen luku. Tämä data voidaan kuitenkin vertailukelpoisesti tuottaa kaikille internet sivustoille. Konsernien tapauksessa konsernin lukuna on käytetty kaikkien sen sivustojen yhteenlaskettua lukua. Lähde: semrush.com

Avainsanat (Keywords)

Avainsanojen kokonaismäärä verkkosivustolla (domain ja alidomainit). Laskennassa huomioidaan ne sanat joilla palvelu on top 100 orgaanisten hakutulosten joukossa. Konsernien tapauksessa konsernin lukuna on käytetty kaikkien sen sivustojen yhteenlaskettua lukua. Lähde: semrush.com

Linkitysten määrä (Backlinks)

Linkitysten määrässä huomioidaan kaikki tiettyyn verkkopalveluun (domain ja alidomainit) osoittavat linkit. Konsernien tapauksessa konsernin lukuna on käytetty kaikkien sen sivustojen yhteenlaskettua lukua. Lähde: semrush.com

Domainin Arvo (Domain Rating)

Domainin arvo kuvaa suhteellista linkitysten suosiota suhteessa kaikkiin tietokannasta löytyniin sivustoihin. Lähde: semrush.com